www.festiwal-akcept.pl

Festiwal Akcept

19 - 21 maja 2016

Festiwal Akcept to artystyczne spotkanie wielu podmiotów, które każdego roku zabierają głos w wielostronnym dialogu, wyrażanym poprzez prezentacje muzyczne, teatralne, plastyczne oraz inne formy ekspresji. Integralną częścią festiwalu jest cykl spotkań, które odbywać się będą na Uniwersytecie Gdańskim, przyjmując formułę seminarium naukowego. Jego celem jest próba scalenia głosów środowiska akademickiego i profesjonalistów-praktyków, którzy żywo zainteresowani i zaangażowani w sprawy osób niepełnosprawnych, podejmują ze sobą dialog.

Festiwal Akcept to nie tylko impreza dedykowana osobom z niepełnosprawnością (intelektualną), choć niewątpliwie znajdują się one w jej centrum. Scena Teatru GAK jest miejscem integracji różnych środowisk twórczych. Obok teatrów wykorzystujących słowo będą prezentować się teatry tańca, ruchu. Wystąpią zarówno młodzi twórcy stawiający pierwsze kroki na scenie jaki i osoby doświadczone o ugruntowanej pozycji. Artyści działający w szkołach, centrach kultury, ale również grający na scenach offowych oraz zawodowych.
Poprzednie edycje udowodniły, że sztuka jest na wyciągnięcie ręki i każdy może być jej twórcą i uczestnikiem. Udało się stworzyć możliwości kontaktu z drugim człowiekiem bez podziału i barier, którego główną ideą jest wymiana doświadczeń oraz współuczestnictwo w szeroko pojętej kulturze, będące pretekstem i zachętą zarazem do publicznej dyskusji nad zjawiskiem inności i różnorodności, wpisane w przestrzeń życia codziennego.
Festiwal Akcept jest objęty patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Organizatorzy:                                                                         
Gdański Archipelag Kultury - Teatr GAK
Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej "Akces"
Partnerzy:
Zakład Pedagogiki Specjalnej UG
Grupa IM+

 


 
loga2.png