www.festiwal-akcept.pl

Jak co roku, Festiwal Akcept na trwałe wpisany jest w kalendarz artystycznych wydarzeń Trójmiasta. Pozostaje spotkaniem wielu podmiotów, które zabierają głos w wielostronnym dialogu, wyrażanym  poprzez  prezentacje muzyczne,  teatralne, plastyczne oraz inne formy ekspresji, sytuując w ich centrum osobę z niepełnosprawnością intelektualną, a także podmioty, których doświadczenie w różny sposób się z nią splata. W ciągu trzech festiwalowych dni uczestnicy i widzowie będą mieli okazję zobaczyć liczne teatry z całej Polski, obejrzeć wystawy plastyczne i wziąć udział w warsztatach artystycznych.


Po raz czwarty, Festiwal Akcept we współpracy z Zakładem Pedagogiki Specjalnej UG, zrealizuje   jedną  ze swoich integralnych części czyli IV Seminarium Naukowe. Jako prelegenci, wystąpią osoby reprezentujące  różnorodne środowiska i profesje, które łączy własne zaangażowanie w obszar praktycznego działania, jak i sferę teoretycznej refleksji prowokowanej pytaniami o relacje i związki wśród osób z niepełnosprawnościami.


Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu Akcept, żywiąc nadzieję, iż  podobnie jak wcześniejsze jego edycje, stanie się on nie tylko przestrzenią spotkania ze światem splecionym z niepełnosprawnością oraz (wspólnego) odkrywania  sensów i znaczeń, jakie nadają mu egzystujące z nią postaci, ale  także będzie pretekstem i zachętą do publicznej dyskusji oraz namysłu nad zjawiskiem niepełnosprawności,  które jako Inność wpisane w przestrzeń życia codziennego, nieustannie skłania do stawiania pytań o miejsce i rolę osoby niepełnosprawnej oraz tych, którzy jej towarzyszą  na arenie zdarzeń potoczności.


Festiwal Akcept jest objęty patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.


Organizatorzy i Partnerzy:
Gdański Archipelag Kultury - Teatr GAK Zakład Pedagogiki Specjalnej UG
Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej "Akces" Grupa IM+ 
loga2.png